Išteklių agentūros prie VRM valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas