Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas

Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 16 "Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1890 "Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimas nr. 1524 "Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1082 "Dėl atnaujinamo valstybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo ir lėšų, likusių atnaujinus valstybės nekilnojamąjį turtą, naudojimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1178 "Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 1250 "Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2023-10-26