Susitarimas dėl pagrindinių kadencijos laikotarpio veiklos tikslų ir rezultatų