Komisijos ir darbo grupės

Išteklių agentūros prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos komisijos:

  • Valstybės trumpalaikio materialiojo turto, valdomo ir naudojimo patikėjimo teise Išteklių agentūros prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo komisija;
  • Pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Išteklių agentūros prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomo ir naudojamo patikėjimo teise valstybės trumpalaikio materialiojo turto likvidavimo komisija;
  • Išteklių agentūros prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dokumentų ekspertų komisija.

 

Atnaujinimo data: 2024-03-04