2019-12-02 Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

10.30 val. susitikimas su Turto banko direktoriumi

14.00 val. kassavaitinis ministerijos grupių ir departamentų vadovų pasitarimas

Atnaujinimo data: 2023-10-26