Paslaugos

 

Viešųjų paslaugų Išteklių agentūros prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos neteikia.

Išteklių agentūros prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamos administracinės paslaugos

Parduoto A kategorijos ginklo pažymėjimo išdavimas

Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, pardavusi asmeniui A kategorijos ginklą, per PEPS pateikia informaciją teritorinei policijos įstaigai apie asmeniui parduotą ginklą ir naudodamasis PEPS, išduoda asmeniui ginklo pažymėjimą. Ginklo pažymėjime nurodoma: asmens vardas, pavardė, asmens kodas, ginklo rūšis, markė, modelis, šovinio tipas, ginklo identifikacinis numeris, ginklo pažymėjimą išdavęs asmuo, ginklo pažymėjimo numeris ir išdavimo data.

 

Savo atsiliepimus apie Išteklių agentūros prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas galite pateikti čia:  [email protected]   

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-13