Korupcijos pasireiškimo tikimybė

2018 m. Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo vertinimo klausimynas

"Teisės aktų projektų rengimas, sutarčių sudarymas, atstovavimas teismuose" veiklos srities vertinimo aprašymas

2019 m. Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo vertinimo klausimynas 

"Turto pripažinimas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymas ir likvidavimas bei pardavimas viešuose prekių aukcionuose" veiklos srities vertinimo aprašymas 

2020 m. Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo vertinimo klausimynas

"Valstybės turto valdymas, naudojimas, disponavimas juo" veiklos srities vertinimo aprašymas 

2021 m. Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymo vertinimo klausimynas

Motyvuota išvada dėl Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rezultatų (2016 m.2017 m.2018 m.2019 m.2020 m.2021 m.

Atsparumo korupcijai lygio (AKL) įvertinimas Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2022 m.

Atsparumo korupcijai lygio (AKL) įvertinimas Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2023 m.

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-26