Informacija apie nu(si)šalinimo atvejus

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023-04-21 įsakymu Nr. 1V-228 Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktorius Giedrius Griška nusišalino nuo dalyvavimo rengiant, svarstant, nagrinėjant ar priimant sprendimus, susijusius su Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomo turto perdavimu Lietuvos šaulių sąjungai.

Atnaujinimo data: 2023-10-26