2020-01-06 Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

14.00 val. kassavaitinis ministerijos grupių ir departamentų vadovų pasitarimas

Atnaujinimo data: 2023-10-26