2020-01-07 Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

8.15 val. kassavaitinis TVŪD prie VRM vadovybės ir skyrių vedėjų pasitarimas

Atnaujinimo data: 2023-10-26