Pranešėjų apsauga

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka galite pateikti informaciją apie galimai rengiamus, daromus ar padarytus teisės pažeidimus Išteklių agentūra prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Agentūra). Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą turi teisę pateikti bet kuris asmuo, kurį su Agentūra sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Agentūrai, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai kompetentingam subjektui;

2.  elektroninio pašto adresu [email protected].

Agentūros paskirtas kompetentingas subjektas – Agentūros Veiklos administravimo skyrius (tel. 8 5 271 8934, el. p. [email protected]).

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą

Agentūros Veiklos administravimo skyrius administruoja vidinį apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą.

Teisės aktai, reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

    •    Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

    •    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

    •    TVŪD direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 8V-42 „Dėl informacijos apie pažeidimus Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

    •    Informacijos apie pažeidimus Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikimo tvarkos aprašo redakcija, galiojanti nuo 2022 m. liepos 1 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad žinomai melagingą informaciją pateikias arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-27