2020-01-14 Turto valdymo ir ūkio departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus darbotvarkė

8.15 val. kassavaitinis TVŪD prie VRM vadovybės ir skyrių vedėjų pasitarimas

10 val. susitikimas su Ginklų fondo direktoriumi

Atnaujinimo data: 2023-10-26